ga mee fietsen

Privacyverklaring

Ga Mee Fietsen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van
bezoekers van de website www.gameefietsen.nl. In deze privacyverklaring staat uitgelegd
welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ga Mee Fietsen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
de diensten van Ga Mee Fietsen met de website www.gameefietsen.nl
Ga Mee Fietsen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.


Waarom Ga Mee Fietsen uw gegevens nodig heeft

Ga Mee Fietsen verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen en
bestellingen te kunnen verwerken.


Hoe lang we u gegevens bewaren 

Ga Mee Fietsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Delen met anderen

Ga Mee Fietsen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.gameefietsen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via
Matomo. Bijvoorbeeld met welk apparaat u de website bezoekt, het tijdstip van opvraging
en gegevens die uw browser meestuurt. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd. De gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Ga Mee Fietsen
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Cookies

Voor het meten van het bezoek aan de website zet Matomo een cookie. Wilt u dat niet?
Verwijder deze cookie door op onderstaande link te klikken.
U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan
analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de
beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere
gebruikers kan creëren.
 U bent momenteel aangemeld. Schakel dit vakje uit om u af te melden.

 

Gegevens aanpassen of verwijderen 
Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail
naar gameefietsen@gmail.com met het verzoek om verwijdering van uw
contactgegevens. 


Beveiligen
Ga Mee Fietsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-
certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met Ga Mee Fietsen op via gameefietsen@gmail.com
Ga Mee Fietsen is ingeschreven onder Kvk nummer 66996783
Maarn, 1 februari 2021